×

s1
s2
s3

Os. Krakowska 2016

Dnia 22 sieprnia 2016 roku rozpoczęła się realizacja I etapu Wieloletniego Planu Inwestcyjno - Remontowego - zadanie pn.:

"Termomodernizacja zasobów mieszkaniowych : Krakowska 16-16A, Krakowska 16B-16E, Krakowska 16F-16G, Krakowska 18-18C".

Wykonawcą zadania była firma :

Usługi Remontowo – Budowlane „CIEPŁY DOM”
Dariusz Pożuczek

Zadanie zostało zakończone dnia 17 marca 2017 roku

pełny HTML | wersja mobilna