×

s1
s2
s3

Os. Morcinka 2018

W 2018 roku kontynuowana była realizacja II etapu Wieloletniego Planu Inwestcyjno - Remontowego - zadanie pn.:

"Termomodernizacja zasobów mieszkaniowych - Osiedle Morcinka".

W ramach zadania w roku 2018 termomodernizacji poddane zostały budynki :
Morcinka 4,6,8,10 ; Morcinka 12,14,16,18,20 ; Głowackiego 1,3,5,7,9,11

Wykonawcą zadania jest firma :

Usługi Remontowo – Budowlane „CIEPŁY DOM”
Dariusz Pożuczek

pełny HTML | wersja mobilna