×

s1
s2
s3

Rada Nadzorcza

 

RADA  NADZORCZA

Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie wybrana na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie w dniu 21.05.2022r.

 

 

1. Hoszowski Marek - Przewodniczący Rady Nadzorczej

 

2. Grzybowska - Ciach Beata - Z-ca Przewodniczącego RN,

                                                       Przewodnicząca  Komisji Rewizyjnej RN

 

3. Hołoszkiewicz Krystyna - Sekretarz RN, Członek Komisji Rewizyjnej RN

 

4. Pędziwiatr Krzysztof  - Członek Komisji GZM RN

 

5. Majerski Marek - Przewodniczący  Komisji GZM RN

 

6. Bortnik Bolesław - Członek Komisji GZM RN

 

7. Świerczyński Dariusz - Członek Komisji Rewizyjnej RN

 

pełny HTML | wersja mobilna