×

s1
s2
s3

50 lecie SM Grodków

SZANOWNI PAŃSTWO DRODZY SPÓŁDZIELCY KOLEŻANKI I KOLEDZY
Jest czas na pracę, jest czas na jej posumowanie i jest czas na świętowanie.
Dzisiaj przyszedł czas na świętowanie.
Świętujemy jubileusz 50-lecia Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie.
4 października 1963 roku na Walnym Zgromadzeniu 14 członków Założycieli założyło Międzyzakładową Spółdzielnię Mieszkaniową wGrodkowie, która zarejestrowana została przez Sąd Powiatowy w Prudniku w dniu 14 kwietnia 1964 roku.
Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Grodkowie powstała w wyniku porozumienia funkcjonujących tutaj zakładów pracy, poszukujących nowych kadr, dla których należało zabezpieczyć przede wszystkim lokale mieszkalne.
Terenem działania był powiat grodkowski, w tym miasto Grodków i miasto Otmuchów.
Od 17 kwietnia 1967 roku nastąpiła zmiana nazwy Spółdzielni na Powiatową Spółdzielnię Mieszkaniową w Grodkowie, a z dniem 01 stycznia 1976 roku dokonana została zmiana nazwy Spółdzielni z„Powiatowej” na Spółdzielnię Mieszkaniową w Grodkowie, która utrzymała się do dnia dzisiejszego.
Szanowni Państwo nie chcę się rozwodzić nad czasami przeszłymi, są one nam wszystkim bliskie i znane.
Chcę podkreślić, że dzisiejszy jubileusz naszej Spółdzielni daje nam powody do dumy.
Możemy się pochwalić, że w okresie minionego 50-lecia Spółdzielnia wybudowała w latach 1966 do 1992 łącznie 46 budynków mieszkalnych
o ogólnej powierzchni użytkowej 80.692,55 m2 znajdujących się na terenie miasta Grodkowa i Otmuchowa, w tym:
- w Grodkowie 29 budynków o 1.142 mieszkaniach
- w Otmuchowie 17 budynków o 498 mieszkaniach.
Uchwałą Zebrania Przedstawicieli Członków z dnia 23 kwietnia 1994 roku dokonano podziału Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie w wyniku którego utworzono nową Spółdzielnię pod nazwą Spółdzielnia Mieszkaniowa w Otmuchowie działająca w mieście Otmuchów.
Oczekiwania i zadania na nas nałożone wykonaliśmy i wykonujemy należycie.
Teraz troskliwie staramy się prowadzić działalność eksploatacyjną naszych zasobów, dbając o ich stałą poprawę, aby ułatwić życie naszych mieszkańców upiększając zarazem wizerunek miasta.
Dzięki wysiłkowi pracowników i działaczy spółdzielczych oraz przychylnej polityce Państwa, które właściwie w całości zaufało spółdzielniom i powierzyło im obowiązek zapewnienia mieszkań dla jego obywateli, spółdzielnie mieszkaniowe w tym i nasza mogły się prawidłowo rozwijać.... do roku 1989.
Aktualna polityka Państwa idzie w zupełnie innym kierunku.
Nad spółdzielczość, szczególnie mieszkaniową, napłynęły czarne chmury.
Polityka Państwa prowadzi do rozpadu i samolikwidacji spółdzielczości mieszkaniowej.
Obarcza się Zarządy i administracje spółdzielni odpowiedzialnością za drenaż pieniędzy z kieszeni mieszkańców w związku z wysokimi czynszami.
Natomiast od tych samych Zarządów i administracji Państwo ustawowo wymaga wyciągania tych pieniędzy.
Niewłaściwa polityka społeczna, brak miejsc pracy, a w ślad za tym dochodów, powoduje konflikty.
Medialnie wzywa się członków spółdzielni do nieustannej kontroli swoich Zarządów – z czym się zgadzamy....
Ale te same media od razu podają, tu cytuję „ bo Was okradają i oszukują..”.
W ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych zawarto wręcz instrukcję za co mamy obciążać mieszkańców i nie my kreujemy ceny.
Należy przyznać, że w tak zbudowanej atmosferze praca nie jest samą przyjemnością!!!
Dla zamknięcia tego tematu dodam :
- nie robimy niczego więcej przeciwko swoim mieszkańcom ponad to do czego zmusza nas polskie prawo (przecież też mieszkamy wzasobach spółdzielni) i wszystkie źle ocenione przez mieszkańców zachowania Zarządu dotyczące między innymi rozdania majątku spółdzielczego czy też podział spółdzielni na drobiazgi (nieruchomości), a z tym związane różne koszty, ceny iopłaty wynikają z polskiego prawa, które w tym zakresie spółdzielcze jest tylko w nazwie.
Bo cel Państwa jest jeden – w miejsce spółdzielni wprowadzić wspólnoty.
Więc świętujmy póki czas.
Bo nie wiemy jak długo jeszcze będziemy istnieć – może to już ostatni jubileusz.
Cieszę się, że wśród nas są przedstawicieli naszych władz lokalnych.
Dziękując za przybycie chcę powiedzieć, że na naszym lokalnym rynku nasza współpraca dobrze się układa.
Władze miasta są nam przychylne i zawsze, w miarę możliwości, starają się pomagać w rozwiązywaniu naszych problemów.
Dziękuję za to Panie Burmistrzu i składam na Pańskie ręce podziękowanie dla władz miejskich, łącznie z Radą Miejską.
Dziękuję Dyrektorom, Prezesom i Właścicielom Firm, które nas obsługują na co dzień, i tym które realizują nasze zamierzenia remontowe, abyśmy mogli spokojnie i bezpiecznie mieszkać, za to, że potrafią sprostać każdemu wyzwaniu, że są na każde wezwanie i troszczą się o nasze zasoby jak o swoją własność.
Szczególnie dziękuję pracownikom, tym którzy byli i tym którzy aktualnie są na stanowiskach.
Dobrze wiem jak trudna i niedoceniana jest to praca, ale chcę zaznaczyć, że jesteście profesjonalnie przygotowaną kadrą, która potrafi rozwiązać każdy problem, sami zresztą mówicie „ że problemy to wasza specjalność” – za to dziękuję.
Na Pańskie ręce Panie Przewodniczący Rady Nadzorczej – Pani Marku Hoszowski składam podziękowanie dla wszystkich składów Rady Nadzorczej za odpowiedzialną pracę, w tym tak ważnym organie spółdzielczym – ileż to razy sprzeczaliśmy się aby dojść do wspólnego stanowiska, to jednak wzmacniało nas wszystkich.
Chciałabym, myślę, że wszyscy chcielibyśmy, aby wśród nas byli dziś Ci, którzy odeszli, a których zawsze będziemy wspominać, którzy oddali całych siebie dla tej Spółdzielni i którym też należy się podziękowanie.
Chcielibyśmy aby był tu dzisiaj wśród nas Pan Stanisław Romanowski, który był pierwszym Prezesem Założycielem w okresie od 04.10.1963 roku do 31.12.1969 roku – Dziękuję za powstanie Spółdzielni.
Cieszę się, że wśród nas są jedni z pierwszych pracowników Spółdzielni w osobach Pani Władysławy Sobstyl, Pani Anny Bielamowicz i Pani Zacheli Wyrzykowskiej, oraz moja osoba związana ze Spółdzielnia od 01.02.1968 roku, które wniosły duży wkład w historię naszej Spółdzielni – Dziękuję.
I wreszcie szczególnie cieszę się z obecności wśród nas Panów:
Przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej w Warszawie dr Jerzego Jankowskiego,
Przewodniczącego Rady Nadzorczej RZRSM w Opolu Pana Jerzego Gracza,
Prezesa Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Opolu Pana Feliksa Kamiennika,
oraz
Pełnomocnika Zarządu RZRSM w Opolu Pani Haliny Jeżyk,
którym dziękuję za szeroko zakrojoną działalność na rzecz spółdzielczości mieszkaniowej i obronę naszych interesów przed władzami najwyższymi naszego kraju. Dziękuję również za to, że zawsze można na Was liczyć.
Na zakończenie serdecznie dziękuję Wam wszystkim za przybycie na tę jakże wyjątkową uroczystość 50-lecia powstania naszej Spółdzielni i okazanie nam swojej życzliwości i przychylności.
DZIĘKUJĘ
 
 
pełny HTML | wersja mobilna