×

s1
s2
s3
14.01.22
Harmonogram odbioru odpadów komulanych na rok 2022

Aktualności

HomeAktualności › Obowiązkowe Przeglądy Instalacji Gazowych

Obowiązkowe Przeglądy Instalacji Gazowych

29/11/2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że (zgodnie z przepisami art. 62 Prawa Budowlanego)

we wszystkich mieszkaniach wchodzących w skład zasobów Spółdzielni

przeprowadzane będą

O B O W I Ą Z K O W E

ROCZNE PRZEGLĄDY INSTALACJI GAZOWYCH

 

ZAKRES PRZEGLĄDU:

  1. Ocena stanu technicznego instalacji gazowej w mieszkaniach, piwnicach, korytarzach, klatkach schodowych.
  2. Ocena stanu technicznego i sprawności urządzeń gazowych / kuchnie gazowe/ w mieszkaniach.
  3. Sprawdzenie szczelności instalacji gazowych/ przewody gazowe, armatura/.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Używania Lokali do obowiązków użytkowników lokali należy wykonanie napraw, uszczelnień, wymiana instalacji gazowej wewnętrznej od licznika do urządzeń gazowych  wraz z urządzeniami.

W przypadku stwierdzenia niesprawności, nieszczelności urządzeń gazowych zagrażających bezpieczeństwu, urządzenia takie zostaną odłączone od dopływu gazu do czasu naprawy lub wymiany urządzenia, za które odpowiedzialny jest główny użytkownik.

 

 

Prosimy   wszystkich   użytkowników   lokali o umożliwienie dostępu do instalacji gazowych

w mieszkaniach przedstawicielowi firmy „GAZ-PLUS Rafał Kopećposiadającemu upoważnienie

z pieczątką Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie

 kontakt telefoniczny: 609 838 133

HARMONOGRAM  PRZEGLĄDU INSTALACJI GAZOWYCH etap 1 do pobrania

HARMONOGRAM  PRZEGLĄDU INSTALACJI GAZOWYCH etap 2 do pobrania

HARMONOGRAM  PRZEGLĄDU INSTALACJI GAZOWYCH etap 3 do pobrania

HARMONOGRAM  PRZEGLĄDU INSTALACJI GAZOWYCH etap 4 do pobrania

HARMONOGRAM  PRZEGLĄDU INSTALACJI GAZOWYCH etap 5 do pobrania

UWAGA!
Ze względu na pandemię prosimy aby lokator podczas kontroli instalacji i urządzeń gazowych miał zakryty nos i usta przy pomocy maski oraz prosimy o przewietrzenie pomieszczeń przed przeglądem.

 

Przypomnieć należy, że brak aktualnego przeglądu instalacji gazowej w mieszkaniu stanowi bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia w budynku wielorodzinnym i stanowi naruszenie prawa w rozumieniu art. 163 i 164 § 1 Kodeksu Karnego.
pełny HTML | wersja mobilna