×

s1
s2
s3

Projekty

Działalność statutowa stowarzyszenia opiera się głównie na pozyskiwaniu środków zewnętrznych, za pomocą których poprawiamy byt mieszkańców Spółdzielni. W tym zakresie wykonaliśmy już sporo pracy składając lub przygotowując się do składania kilkunastu wniosków o dofinansowanie. 

Przypomnę, że stowarzyszenie działa od marca 2016 roku dlatego też rozdzieliliśmy informację o projektach na poszczególne lata ze względu na dużą ilość.

 Zapraszamy do zapoznania się z informacją o naszych projektach.

  1.  W 2016 roku pozyskaliśmy łącznie - 29.921 zł

  2. W 2017 roku pozyskaliśmy łącznie blisko - 170 tyś zł

  3. Modernizacja boiska rekreacyjno - sportowego

  4. W 2018 roku pozyskaliśmy łącznie - 6.750 zł

  5. W 2019 roku pozyskaliśmy łącznie - 12.960 zł

  6. W 2020 roku pozyskaliśmy łącznie - 21.918 zł

  7. W 2021 roku pozyskaliśmy łącznie - 50.000 zł

pełny HTML | wersja mobilna