×

s1
s2
s3

rok 2017

1.  Projekt pn.: „Piknik rodzinny – gram z dzieckiem – daję przykład II”. Wniosek został złożony w ramach REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Powiatu Brzeskiego z  zakresu turystyki oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców. Wnioskowana kwota dotacji 3250zł.

Z wielką przyjemnością informuję, iż nasz wniosek przeszedł i podpisaliśmy umowę z Powiate Brzeskim na realizację zadania - otrzymaliśmy całą wnioskowaną kwotę.

 

2. Projekt pn.: "Integracja przy grillu ze sportem i muzyką". Wniosek na realizację zadania publicznego Powiatu Brzeskiego na realizację zadania publicznego z  zakresu kultury poprzez organizację imprez lub wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców powiatu. Wnioskowana kwota dotacji 4989zł.

 Informuję, że nasz wniosek w tym projekcie nie otrzymał dotacji.

 

3. Projekt pn.: "Aktywny Grodków 60+". Oferta złożona na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz integracji i aktywizacji seniorów Gminy Grodków. Wnioskowana kwota dotacji 4150zł.

 Z wielką przyjemnością informuję, iż nasz wniosek przeszedł i podpisaliśmy umowę z Burmistrzem Grodkowa na realizację zadania - dofinansowanie zostało zmniejszone do kwoty 1900zł.

 

4. WNIOSEK O POWIERZENIE GRANTU NA REALIZACJĘ ZADANIA SŁUŻĄCEGO OSIĄGNIĘCIU CELU PROJEKTU GRANTOWEGO pn. Wykonanie robót budowlanych polegających na montażu urządzeń Street Workout Park. Wnioskowana kwota dotacji 38019zł.

W dniu 3.04.2017 r Zarząd LGD ogłosił wyniki - pozyskaliśmy 38019zł
 

5.  WNIOSEK O POWIERZENIE GRANTU NA REALIZACJĘ ZADANIA SŁUŻĄCEGO OSIĄGNIĘCIU CELU PROJEKTU GRANTOWEGO pn. Wykonanie robót budowlanych polegających na montażu urządzeń rekreacyjnych placu zabaw. Wnioskowana kwota dotacji 25000zł.

W dniu 3.04.2017 r Zarząd LGD ogłosił wyniki - wszystkie wnioski z terenu miasta zostały odrzucone.

 

6.  WNIOSEK O POWIERZENIE GRANTU NA REALIZACJĘ ZADANIA SŁUŻĄCEGO OSIĄGNIĘCIU CELU PROJEKTU GRANTOWEGO pn. Aktywny Grodków 50+. Wnioskowana kwota dotacji 13490zł.

W dniu 3.04.2017 r Zarząd LGD ogłosił wyniki - pozyskaliśmy 13490zł

 

7.  Projekt pn.: „Smacznie i sucho podczas pikników”. Wniosek został złożony w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2017. Wnioskowana kwota 5000zł.

 Informuję, że nasz wniosek w tym projekcie nie otrzymał dotacji.

 

8. Operacja pn.: "Modernizacja boiska rekreacyjno - sportowego" mające na celu: poprawę poziomu życia mieszkańców w oparciu o zachowanie walorów obszaru, rozwój przedsiębiorczości i integrację społeczności na obszarze „Brzesko Oławskiej Wsi Historycznej” poprzez modernizację boiska wielofunkcyjnego.
Operacja jest realizowana przez STOWARZYSZENIE „NASZE OSIEDLA”, a współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich” na lata 2014-2020 w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Zadanie realizowane jest w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”.

Podpisaliśmy umowę na dofinansowanie w wysokości 110.834zł.

pełny HTML | wersja mobilna