×

s1
s2
s3

rok 2018

1. Projekt pn.: "Tenis stołowy na wolnym powietrzu – metodą aktywnego spędzania czasu".
W ramach konkursu ogłoszonego prze Burmistrza Grodkowa - Upowszechnianie aktywności fizycznej poprzez propagowanie różnych dyscyplin sportowych wśród dzieci,
młodzieży i dorosłych.

Wnioskowana kwota - 2600zł - chcieli nam przyznać 1000zł - nie podpisaliśmy
kwota nie wystarczająca do zrealizowania zadania!

 

2. Projekt pn.: "Muzyczny piknik pod cisem – spotkanie w krainie łagodności".
W ramach konkursu na realizację zadania publicznego Powiatu Brzeskiego na realizację zadania publicznego z  zakresu kultury poprzez organizację imprez lub wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców powiatu.

Wnioskowana kwota 4300zł - przyznano 3400zł koncert odbędzie się na terenie Parku Domu Kultury w połowie sierpnia 2018 r.

 

3. Projekt pn.: "Piknik rodzinny Gram z dzieckiem - daję przykład III".
W ramach konkursu na realizację zadania publicznego Powiatu Brzeskiego na realizację zadania publicznego z  zakresu turystyki oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców powiatu.

Wnioskowana kwota 3250zł -  wniosek nie przeszedł.

 

4. UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO POWIATU BRZESKIEGO
W ramach zadania publicznego: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Zrealizowaliśmy zadanie pn.: "Sport pięciu dyscyplin w jednym miejscu – piknik na start".


Wnioskowana kwoata 3350zł - przyznano 3350zł
- piknik odbył się 29.08.2018 r. na nowo wyremontowanym boisku przez Stowarzyszenie Nasze Osiela.
 

 

5. Fundacji ORLEN - "Dar Serca" - Wniosek do programu "Moje miejsce na Ziemi" pod tytułem "Aktywny Grodków 55+" - Program dotyczy edukacji osób starszych z zakresu malarstwa na płótnie, sztuki ręcznego tworzenia i dekorowania albumów ze zdjęciami i pamiątkami rodzinnymi oraz z ogrodnictwa działkowego.


Wnioskowana kwota 10.000 zł - wniosek nie przeszedł.

 

pełny HTML | wersja mobilna