×

s1
s2
s3
17.07.24
Uzupełnienie składu osobowego Rady Nadzorczej

Dla Mieszkańców

HomeDla Mieszkańców › Bezpieczeństwo przeciwpożarowe

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe

11/03/2021

 

Bezpieczeństwo i porządek w budynkach

Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie

Szanowni Mieszkańcy!

Mając na względzie bezpieczeństwo mieszkańców ich zdrowie i życie, chcemy Państwu przypomnieć kilka podstawowych i ważnych zasad dotyczących przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz eksploatacji naszych mieszkań.

            W trosce o zapewnienie nam wszystkim, mieszkańcom Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie, właściwego poziomu bezpieczeństwa pożarowego informujemy, że posiadacz lokalu ma prawo do współkorzystania z nieruchomości wspólnej, ale również obowiązek korzystania z części wspólnych nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem i zasadami bezpieczeństwa pożarowego.

Niestety, przeznaczenie części wspólnej często jest jednak rozumiane niewłaściwie. Bardzo często zdarza się, że na klatkach schodowych, korytarzach i piwnicach ustawiane są przedmioty (meble, rowery, wózki, buty, donice, kartony itp.), które swoje miejsce powinny mieć w lokalu, w wózkarni, czy w piwnicy.

Funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej działając na podstawie art. 23 Ustawy o Państwowej Straży Pożarnej  mogą dokonać sprawdzenia czy na korytarzach znajdują się rowery, szafy, wózki, kwiaty i inne przedmioty np. obuwie, które mogą stanowić utrudnienie podczas ewentualnej akcji gaśniczej i ratunkowej.

Nie przestrzeganie tego przepisu może wiązać się z nałożeniem mandatu karnego, do wysokości: 500 złotych / za który zapłaci właściciel przedmiotu pozostawionego na klatce schodowej.

W związku z powyższym prosimy mieszkańców by w trosce o bezpieczeństwo swoje i sąsiadów, nie pozostawiali na korytarzach przedmiotów, które nie powinny się tam znajdować.

 

Powyższe zachowania powodują następujące problemy:

  • blokowanie dróg ewakuacyjnych, klatka schodowa jest główną drogą ewakuacji w sytuacjach zagrożeń, np. w przypadku pożaru. Pozostawione na drodze ewakuacyjnej przedmioty skutecznie mogą ograniczyć możliwość ucieczki czy dotarcie z pomocą odpowiednim służbom ratunkowym,
  • przedmioty pozostawione na klatkach schodowych, korytarzach, piwnicach jak również balkonach i loggiach (np. stare meble lub inne rzeczy łatwopalne) stwarzają zagrożenie pożarowe i mogą stanowić zarzewie pożaru. Wydzielające się toksyny i dym z palących się przedmiotów mogą powodować zatrucia, które stanowią śmiertelne zagrożenie,
  • zaśmiecanie części wspólnej i obniżanie jej walorów estetycznych,
  • ponoszenie przez nas mieszkańców niepotrzebnych, dodatkowych kosztów usuwania skutków pożarów oraz usuwania tych zbędnych rzeczy z budynków, a niejednokrotnie wywożenia ich do PSZOK.

Bardzo istotne jest również niezastawianie dojazdów i dróg pożarowych do budynków. Parkujące na drogach pożarowych, niezgodnie z przepisami, samochody mogą blokować dojazd służb ratowniczych i opóźnić lub uniemożliwić udzielenie pomocy, ewakuację lub przystąpienie do akcji ratunkowej.

Spółdzielnia przypomina, że zgodnie z REGULAMINEM PORZĄDKU DOMOWEGO:

-  W piwnicach. innych pomieszczeniach wspólnego użytkowania oraz klatkach schodowych zabronione jest palenie papierosów i używanie niebezpiecznego ognia.

-  Nie wolno naprawiać we własnym zakresie  - zewnętrznych bezpieczników elektrycznych oraz zabrania się napraw zewnętrznej instalacji elektrycznej i gazowej.

 

Ponadto informujemy, że w celu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego zabronione jest wyrzucanie niedopałków papierosów z balkonów.

 

Prosimy o zapoznanie się z INSTRUKCJĄ PRZECIOWPOŻAROWĄ dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych

Instrukcja PPOŻ
pełny HTML | wersja mobilna