×

s1
s2
s3
17.07.24
Uzupełnienie składu osobowego Rady Nadzorczej

Dla Mieszkańców

HomeDla Mieszkańców › Zakłócanie ciszy nocnej i spokoju

Zakłócanie ciszy nocnej i spokoju

16/03/2021

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa realizując ustawowe i statutowe zasady zarządzania zasobami nie posiada kompetencji i uprawnień w zakresie porządku pilnowania publicznego.

Spółdzielnia nie ma prawa podejmować interwencji w takich sprawach.   Za bezpieczeństwo mieszkańców odpowiedzialne są takie służby jak: Policja i Straż Miejska. 

Jeśli do Spółdzielni wpłynie pisemna skarga - Spółdzielnia w pierwszej kolejności przeprowadza rozmowę z właścicielem mieszkania oraz zwraca się do niego na piśmie, w którym przypomina o obowiązujących zasadach współżycia społecznego.

 

Przypominamy, że w Spółdzielni Mieszkaniowej  obowiązuje Regulamin Porządku Domowego, który umieszczony został na stronie internetowej i obowiązuje wszystkich użytkowników lokali. Ponadto użytkownik lokalu jest odpowiedziany za wszystkie osoby, które prawa swoje od niego wywodzą: członków rodzin, domowników, podnajemców i gości.

 

ZGŁOSZENIE

Przypadki  zakłócania spoczynku nocnego, awantur czy głośnych libacji alkoholowych należy zgłaszać:

-        pod bezpłatny numer alarmowy POLICJI – 997

-        STRAŻY MIEJSKIEJ w Grodkowie

tel.: 77 415 71 26; 784 079 153

strazmiejska@grodkow.pl

 

Osoby zakłócające porządek podżegają  sankcją zgodnie z art. 51 Kodeksu Wykroczeń (Ustawa z dnia 20 maja 1971r.) , który stanowi, że:

Art. 51.
§ 1. Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu (orzekanej w wymiarze od 5 do 30 dni) , ograniczenia wolności ( trwa 1 miesiąc) albo grzywny (wymierzanej w wysokości od 20 do 5000 złotych) .
§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 ma charakter chuligański lub sprawca dopuszcza się go, będąc pod wpływem alkoholu, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 3. Podżeganie i pomocnictwo są karalne.

Brak reakcji posiadacza psa na jego uporczywe szczekanie nocą bez szczególnych zewnętrznych powodów może uzasadniać odpowiedzialność właściciela na podstawie art. 51 § 1 kw.
pełny HTML | wersja mobilna