×

s1
s2
s3
17.07.24
Uzupełnienie składu osobowego Rady Nadzorczej

Aktualności

HomeAktualności › Zasady usuwania drzew

Zasady usuwania drzew

20/04/2022

INFORMACJA DOTYCZĄCA USUWANIA  DRZEW I KRZEWÓW Z NIERUCHOMOSCI BĘDĄCYCH
W ZASOBACHSPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GRODKOWIE

 

Mając na względzie sprawne prowadzenie konsultacji społecznych przed złożeniem wniosku o usunięcie drzew i krzewów oraz aby ułatwić Państwu dostęp do informacji  o planowanych wycinkach  Spółdzielnia podejmowała będzie następujące działania:

  • Rozpatrzenie wniosków mieszkańców nieruchomości o przeprowadzenie wycinki drzew i krzewów złożonych w Spółdzielni bądź ustalenie konieczność wycinki z przyczyn technicznych, takich jak np. złego stanu fitosanitarnego drzewa, zagrożenia dla mieszkańców i mienia lub uszkodzenia sieci sanitarnych, ciepłowniczych i energetycznych.
  • Wywieszenie ogłoszeń o zamiarze złożenia wniosku do odpowiedniego organu administracji o usunięcie drzew i krzewów na drzwiach wejściowych do budynku, przy którym planowane będzie usunięcie drzew i krzewów oraz na stronie internetowej SM Grodków.
  • Ogłoszenie zawierało będzie nazwę gatunkową drzew i krzewów planowanych do wycięcia, lokalizację oraz termin do kiedy można wnosić uwagi. Ogłoszenia wywieszone będą na okres co najmniej 30 dni.
  • Wszelkie uwagi należy składać w formie pisemnej w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Chrobrego 5 bądź na adres: sekretariat@smgrodkow.pl.
  • Po upływie 30-dniowego terminu określonego w ogłoszeniu  oraz rozpatrzeniu przez Spółdzielnię zasadności wnioskowanej przez mieszkańców wycinki, a także wszystkich uwag mieszkańców – sporządzenie i złożenie wniosku o wycinkę drzew lub krzewów ( w przypadku konieczności uzyskania zgody) do Urzędu Miejskiego w Grodkowie w celu uzyskania decyzji dotyczącej wycinki.
  • Wycięcie drzewa lub krzewów, po uprawomocnieniu pozytywnej decyzji, wydanej przez Urząd Miejski w terminie w niej wskazanym.
  • Wykonanie nasadzeń zastępczych, jeśli obliguje do nich wydane pozwolenie.pełny HTML | wersja mobilna