×

s1
s2
s3

Przetargi

HomePrzetargi › Przetarg na dostawę wodomierzy wraz z modułami radiowymi

Przetarg na dostawę wodomierzy wraz z modułami radiowymi

01/06/2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Grodkowie
ul. Chrobrego 5

ogłasza postępowanie przetargowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z obowiązującym w SM regulaminem na:

„Dostawę wodomierzy przystosowanych do odczytów drogą radiową firmy APATOR-POWOGAZ wraz z modułami radiowymi, plombami zatrzaskowymi DN.15 oraz sprzedaż przenośnego urządzenia do zdalnego radiowego odczytu wodomierzy, a także sprzedaż, uruchomienie i wdrożenie systemu do zdalnego odczytywania danych z wodomierzy przez Zamawiającego w zasobach Spółdzielni.

 Termin realizacji: 2021-2024

 Składanie ofert w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie, ul. Chrobrego 5 do dnia 10.06.2021 r. do godz. 9.00.

 Otwarcie ofert w siedzibie Spółdzielnia Mieszkaniowej w Grodkowie w dniu 10.06.2021 r. o godz. 11.00.

 Wymagane wadium – brak.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w załączeniu do niniejszego ogłoszenia

 Szczegółowych informacji udziela Z-ca Prezesa ds. Technicznych tel. 606 387 613

 

Przetarg odbędzie się na zasadach obowiązującego w Spółdzielni Regulaminu.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Dokumentacja przetargowa do pobrania:

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

2. Formularz ofertowy

3. Wzór umowy
pełny HTML | wersja mobilna