×

s1
s2
s3
17.07.24
Uzupełnienie składu osobowego Rady Nadzorczej

Aktualności

HomeAktualności › Walne Zgromadzenie Członków SM 9.05.2024 r.

Walne Zgromadzenie Członków SM 9.05.2024 r.

16/04/2024

Sprawozdanie z działalności Zarządu w 2023 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2023 r.

Sprawozdanie finansowe za 2023 r.

Protokół z WZCz w dniu 9.05.2023 r.

Pełnomocnictwo - WZÓR

 

PROJEKTY UCHWAŁ:

1. W sprawie przyjęcia sprawozdania RN za 2023

2.W sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu za 2023 r.

3. W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 r.

4. W sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2023 r.

5. W sprawie udzielenia absolutorium - I. Pochopień

6. W sprawie udzielenia abslotutorium - T. Szeląg

7. W sprawie upoważnienia Zarządu do zaciągania zobowiązań

8. W sprawie zbycia nieruchomości gruntowej

9. W sprawie zbycia lokalu użytkowego
pełny HTML | wersja mobilna